Preview Mode Links will not work in preview mode

Virtanen & Roland PM


Nov 7, 2018

Faktaruta om Fredrik. Livets raksträcka över för Roland. Fredrik åldras med sin tvättmaskin. Mediernas förnedrande blodtörstighet. Också läsarmail med recept på Texas Chili.