Preview Mode Links will not work in preview mode

Virtanen & Roland PM


Oct 24, 2018

Den bottenlöst girige Fredrik köpte kola för hundratusentals kronor. Rolands kamp mot morfinet och spriten – i den mån han minns den. Vitsarna kommer från Bob Dylan."