Preview Mode Links will not work in preview mode

Virtanen & Roland PM


Jan 30, 2019

Tystnaden får sin förklaring. Roland visar sig händig. Fredrik är trött. Anders Lindberg och Hanif Bali. Girigbukar och spelmissbrukare.