Preview Mode Links will not work in preview mode

Virtanen & Roland PM


Sep 4, 2018

Fredrik Virtanen reser sig igen och Roland Poirier Martinsson sjunker långsamt. Två konstiga vänner om gemenskapen, kulturen, maten och att överleva livet. Aldrig personligt, alltid privat.
 
Kontakt: fredrikochroland@gmail.com