Preview Mode Links will not work in preview mode

Virtanen & Roland PM


Mar 20, 2019

Joakim Lamotte-upprördheten, Fredrik Strage-effekten, Greta Thunberg-strejken, Rolands kristna tro & chili con carne i t-banan.